Spedice

Mezinárodní spedice

  • zaměření na přepravu a vytěžování v oblasti Evropy i mimo ni.

Vnitrostátní spedice

  • zajištění přeprav zboží a materiálu v rámci celé České republiky